công bố trực tuyến tiền thưởng có hợp pháp không?

.

Trong thời đại thông tin ngày nay, ngày càng nhiều công ty bắt đầu công bố thông tin về việc tuyển dụng, lương và phúc lợi xã hội trên Internet để thu hút nhiều tài năng hơn. Tuy nhiên, một số công ty đã gây ra một số tranh cãi về tính hợp pháp của tiền thưởng khi công bố lương.

.

tiền thưởng được công bố là hợp pháp?

.

làm thế nào để tránh rủi ro của việc công bố tiền thưởng và lương?

.

Để tránh những rủi ro pháp lý liên quan đến tiền thưởng được đăng trên mạng, các công ty có thể xem xét những điểm sau:

.

1. thông báo rõ ràng trong thông tin tuyển dụng và công bố lương, lương chỉ bao gồm tiền lương cố định của nhân viên, không bao gồm tiền thưởng và các lợi ích khác.

.

2. trước khi nhân viên nhập ngũ, hãy để nhân viên ký một thỏa thuận về tiền lương, rõ ràng những gì phần tiền lương bao gồm, và các tiêu chuẩn, điều kiện và thời gian tiền thưởng.

.

kết luận

.