Luật xổ số

Quy định quản lý xổ số của trung quốc quy định chỉ có hai tổ chức bán vé số: xổ số thể thao trung quốc và xổ số phúc lợi xã hội trung quốc. Hai cơ quan này là cơ quan bán vé số hợp pháp duy nhất được ủy quyền bởi cơ quan tài chính quốc gia. Không tổ chức hay cá nhân nào khác được phép bán vé số.

bán vé số trực tuyến

mối nguy hiểm của việc bán vé số trực tuyến

Tác hại của việc bán vé số trực tuyến chủ yếu gồm hai khía cạnh. Thứ nhất, những nền tảng bán vé số bất hợp pháp này có thể là gian lận, thu hút người dùng đặt cược bằng những thông tin sai lệch, và cuối cùng gây thiệt hại kinh tế cho người dùng. Thứ hai, những nền tảng bán vé số bất hợp pháp này có thể liên quan đến việc đánh bạc và gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.

kết luận