Có thể mua vé trực tuyến bây giờ?

Powerball

Powerball là một trò xổ số đa bang được bán ở 45 bang ở mỹ, quận Columbia, Puerto Rico và quần đảo virgin. Đó là một trong số xổ số ở mỹ, với số tiền thường hơn 100 triệu đô. Vé số Powerball có thể được mua trên mạng và ở các nhà bán lẻ có thẩm quyền.

Mega Millios

Mega Millios là một trò xổ số đa bang được bán ở 45 bang tại hoa kỳ, quận Columbia và quần đảo virgin. Đó là xổ số được ưa chuộng thứ hai ở mỹ, và thường là hơn 100 triệu đô la. Vé số Mega Millios có thể được mua trên mạng và ở các nhà bán lẻ có thẩm quyền.

Loo America

Loo America là một trò xổ số đa bang được bán ở 13 bang. Nó không được ưa chuộng như Powerball và Mega Millios, nhưng thường là hơn 20 triệu đô. Vé số Loo America có thể được mua trực tuyến và các nhà bán lẻ có thẩm quyền.

Lucky for Life

Lucky for Life là loại xổ số xổ số quốc gia được bán ở tất cả 50 bang mỹ và quận Columbia. Nó không được ưa chuộng như Powerball và Mega Millios, nhưng giải thưởng rất độc đáo: $2,000 một tháng cho 20 năm liên tục. Lucky for Life xổ số có thể được mua trên mạng và ở các nhà bán lẻ có thẩm quyền.

Cash4Life

Cash4Life là một trò xổ số xổ số quốc gia được bán ở 9 bang trên nước mỹ. Nó không được ưa thích như Powerball và Mega Millios, nhưng giải thưởng lớn cũng rất độc đáo: $1,000 một ngày cho 20 năm liên tục. Xổ số Cash4Life có thể được mua trực tuyến và ở các nhà bán lẻ có thẩm quyền.